Food Supplement

นมผึ้ง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รอยัลเยลลี่ (Royal Jelly) เป็นอาหารที่สำคัญสำหรับตัวอ่อนของผึ้งและราชินีผึ้ง มีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวคล้ายนมข้นหวาน กลิ่นออกเปรี้ยว และมีรสค่อนข้างเผ็ดอ่อนๆ ผลิตจากต่อมพิเศษข้างศีรษะของผึ้งงานที่ทำหน้าที่เป็นผึ้งพี่เลี้ยง มีอายุตั้งแต่ 5-15 วัน

Must Have Items

Premium Royal Jelly Plus Goji Berry & Grapeseed


1,890 THB

Premium Royal Jelly Plus Goji Berry & Grapeseed

1,890 THB

พรีเมี่ยมรอยัลเยลลี่บวกคอลลาเจนและกลูตาไธโอนสูตรลับจาก Aliz Paulin คัดสรรมาจากแหล่งเจลลี่รอยัลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO 2000: 2005, GMP, HACCP เพื่อผลิตรอยัลเยลลีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น Aliz Paulin รอยัลเยลลี่ที่อุดมด้วยทั้งหมดกรดอะมิโนวิตามินที่จำเป็นต่อสุขภาพสูตรผสมโกจิเบอร์รี่และเกรปซีด

รายละเอียดสินค้า

Premium Royal Jelly Plus Gluta & Collagen Peptide


1,990 THB

Premium Royal Jelly Plus Gluta & Collagen Peptide

1,990 THB

นมผึ้ง หรือรอยัลเยลลี่ (Royal Jelly) สูตรผสมคอลลาเจนและกลูต้าไธโอน ประกอบด้วยนมผึ้งสารอาหารที่ทรงคุณค่า สกัดจากธรรมชาติ 100% อุดมทั้งวิตามิน แร่ธาตุ เกลือแร่ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

รายละเอียดสินค้า

Food Supplement

Premium Royal Jelly Plus Goji Berry & Grapeseed


1,890 THB

Premium Royal Jelly Plus Goji Berry & Grapeseed

1,890 THB

พรีเมี่ยมรอยัลเยลลี่บวกคอลลาเจนและกลูตาไธโอนสูตรลับจาก Aliz Paulin คัดสรรมาจากแหล่งเจลลี่รอยัลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO 2000: 2005, GMP, HACCP เพื่อผลิตรอยัลเยลลีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น Aliz Paulin รอยัลเยลลี่ที่อุดมด้วยทั้งหมดกรดอะมิโนวิตามินที่จำเป็นต่อสุขภาพสูตรผสมโกจิเบอร์รี่และเกรปซีด

รายละเอียดสินค้า

Premium Royal Jelly Plus Gluta & Collagen Peptide


1,990 THB

Premium Royal Jelly Plus Gluta & Collagen Peptide

1,990 THB

นมผึ้ง หรือรอยัลเยลลี่ (Royal Jelly) สูตรผสมคอลลาเจนและกลูต้าไธโอน ประกอบด้วยนมผึ้งสารอาหารที่ทรงคุณค่า สกัดจากธรรมชาติ 100% อุดมทั้งวิตามิน แร่ธาตุ เกลือแร่ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

รายละเอียดสินค้า

Premium Royal Jelly


1,590 THB

Premium Royal Jelly

1,590 THB

Premium Royal Jelly สูตรลับเฉพาะจาก Aliz Paulin ที่คัดสรรเฉพาะนมผึ้งแท้จากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ผ่านมาตรฐานทั้ง ISO 2000:2005 , GMP, HACCP

รายละเอียดสินค้า