ข่าวและกิจกรรม

งานสนับสนุนการแข่งกีฬารักบี้ประเพณี จุฬา ธรรมศาสตร์

งานสนับสนุนการแข่งกีฬารักบี้ประเพณี จุฬา ธรรมศาสตร์ โดยมีภาพสาวๆ รักบี้ girl จากมหาลัยจุฬาฯ ที่ชื่น ชอบผลิตภัณฑ์ Aliz paulin ร่วมถ่ายภาพที่บูธวันที่ 21/12/13