ข่าวและกิจกรรม

Aliz Paulin เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

Aliz Paulin เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ของการประกวด Miss Maxim 2013